At the beach…

img_6849Hi everyone! I have recently been checking some pictures on my files, as I am into filling up a wall with nice frames. I found some that I really love and never shared (due to lack of time, most probably). All those remind me the time of my first visit to Peru, after a year of living in Norway. According to the tradition, Tom had to ask my dad if he was granted the permission to marry me. Again, this is an old tradition. Nowadays it is almost like playing a role, in a nice tight dinner-ceremony where we know that Tom is going to give a lovely speech, and dad is going to answer “yes, you can marry her”.

Hei alle sammen! Jeg har sjekket  i det siste noen bilder i mappene mine nå som jeg er opptatt med å fylle opp en vegg med fine rammer. Jeg fant noen som jeg virkelig elsker og jeg har aldri delt (på grunn av mangel på tid mest sannsynligvis). Alle disse bildene minner meg om det første besøket til Peru etter ett år i Norge. I henhold til de gamle peruanske tradisjonene, måtte Tom  spørre min far om han hadde lov til å gifte seg med meg. Jeg må bemerke at det er kun en gammel tradisjon. Nå til dags er det nesten som å spille en rolle i en fin og koselig middags-seremoni, hvor alle vet at Tom skal gi en tale og far vil si “Ja, du kan gifte deg med henne”.

img_6970

img_7009

img_7162

After all this love environment, we decided to take our engagement photoshoot in Lima. I wanted to recreate the fun times we had while meeting each other, something that we could say at a later time, “yes, that was exactly us”. So the photoshoot took place in San Bartolo beach, some 40km south of Lima. We used to have some “lates” there. (Popular term that describes to surf at about 17-18.00 hours).

Etter den kjærlige seremonien, bestemte vi oss til å ha vår forlovelse fotoseansen der i Lima. Jeg ønsket å gjenskape den gøye tiden som vi hadde da vi møtte hverande, noe som vi senere kunne si  “Ja, det var akkurat oss”. Så foto seansen tok sted på en strand som heter San Bartolo, ca. 40km mot sør for Lima. Vi pleide å ha “lates” der borte. (populært begrep som beskriver å surfe rundt kl. 17-18:00).

img_7064

img_6864It was fun and relaxing to be at the beach for the photosession, all pictures were taken by Marlon, from Pda Estudio. I must say I appreciate he could join us over there and his patience to meet our photo requirements. He is such a talented photographer, and you can easily see that from the pictures.

Det var moro og avslappende å være på stranden for fotograferingen, alle bildene ble tatt av Marlon, fra Pda Estudio. Jeg må si at jeg setter stor pris på at han kunne komme med oss dit og hans tålmodighet til å møte kravene våres. Han er en slik talentfull fotograf, og man kan enkelt se det fra bildene.

img_6911

img_6872

Xo.

K.

1 Comment

  • Reply
    Kari
    October 6, 2016 at 9:39 pm

    Fantastiske bilder Pamela, dere er så flotte sammen. Klemmer fra meg

  • Write a comment