Birthday dinner at Lysverket in Bergen

Hi everyone! This post is a continuation of the Birthday girl post. As you can see in the title, me and my little family came to have dinner at Lysverket. This time, I didn’t let Tom surprise me. Instead, I took the recommendation of my friend Slávka, hope I wrote it right 😉 . Making a bit of a research, the place has many mentions in important publications, including one of my favourites; Condé Nast Traveller.

The qualities I most appreciate about a restaurant are these in the following order: 1. Food, 2.Décor, 3.Atmosphere. I must clarify that I am not a Michelin seeker, but when I choose to go to a restaurant I expect at least a nice experience.

So, Lysverket met all my expectations, we took Lysverket Meny, which consists on 7 small and full of extravagant taste courses. The menu is mainly seasonal seafood accompanied with vegetables. It was delightful to see the assortment of every ingredient of the serving because of the work of the assembly and its Scandinavian style. Below you will see the starter + 3 favourites  + dessert 🙂

Hei alle sammen! Dette innlegget er en fortsettelse av Birthday girl innlegget. Som dere kan se i tittelen, kom jeg og min lille familie til middag på Lysverket restaurant. Denne gangen tillot jeg ikke Tom å overraske meg. I stedet tok jeg anbefalingen av min venninne Slávka, håper jeg skrev dette riktig 😉 . Etter noe undersøkelse, fant jeg ut at stedet har ofte blitt nevnt i viktige publikasjoner, inkludert en av mine favoritter; Condé Nast Traveller.

De kvalitetene som jeg liker mest med en restaurant, er disse i følgende rekkefølge: 1. Mat, 2. Stemning, 3. Décor. Jeg må presisere at jeg ikke er en Michelin-søkere, men når jeg velger en restaurant så forventer jeg minst en fin opplevelse.

Så, Lysverket møtte alle mine forventninger,  vi tok Lysverket Meny, som består av 7 små og ekstravagante retter. Menyen er hovedsaklig sesongens sjømat sammen med grønnsaker. Det var herlig å se utvalget av ingredienser som ble servert, takket være arbeidet med montering og dets skandinavisk stil. Nedenfor vil du se forretten + 3 favoritter + dessert 🙂

lysverket fine fancy luxus gourmet delikatesse food

lysverket fine fancy luxus gourmet delikatesse food

lysverket fine fancy luxus gourmet delikatesse fooddelikatesse at lysverket bergen norway

lysverket fine fancy luxus gourmet delikatesse food

Utterly great atmosphere! Casual ambiance and attitude even thought the food is not casual. Friendly and service-minded waiters, nice background music. On top of this, we were happy that the sound of the restaurant (that background noise that is created by the enjoyment of the attendants) was consistent and made Viktoria sleep for non-stop 3 hours.

Helt flott stemning! Uformell miljø og holdning selv om maten er ikke konvensjonell. Vennlig og serviceinnstilte servitører, fin bakgrunnsmusikk. På toppen av dette, var vi glade for at lyden av restauranten (bakgrunnsstøyen som ble laget av de besøkende som snakket) var konsekvent og gjorde at Viktoria sov non-stop i 3 timer.

Tom my norwegian scandinavian husband

kara kolsrud in lysverket scandinavian restaurant

The place has a very welcoming entrance. Every corner is just minimalist displaying Scandinavian palettes and shades. The industrial ceiling gives it a nice touch. Most importantly, there was good space to put Viktoria’s stroller next to our table.

Stedet har en svært innbydende inngang. Hvert hjørne er minimalistisk stil, og viser skandinaviske paletter og nyanser. Det industrielle taket gir den ett spesielt preg. Viktigst av alt: Det var god plass til å sette Viktoria’s barnevogn inntil bordet vårt. 

lysverket scandinavian design style decor

scandinavian style interior restaurant

Finally, my present: This Olympus beauty! I am looking forward to master it, thanks my dear 🙂

Til slutt, min gave: Denne Olympus  skjønnheten! Jeg gleder med til å beherske den, takk min kjære 🙂

olympus camera for bloggers

Xoxo

K.

Birthday girl!

Sooo…The day less wanted for young ladies happened last friday to me…the day I left the 20’s. For me 30 is just a number, because I don’t feel like it and I am not ashamed to say..I AM 30! During my early 20’s I always thought I would celebrate my 30’s with a girl-committee somewhere in the world like in Ibiza. As if the youth would gradually leave me with wrinkles and no energy. Oh-my…what absurd  thoughts I had back then!

In fact, I feel happier than ever, the level of energy that I have now is amazing, I am capable to do so many things when before, I would’t have reached even 10% of that. I became a mother, a wife, I am everything I wanted to be, and the joy happens everyday! I’ll take this week to celebrate the beginning of this new decade, but first, I’ll share the outfits of my day 🙂

Så… den dagen som er minst ønsket for unge jenter hendte meg sist fredag…dagen da jeg forlot 20-årene. For meg er det kun et tall, fordi jeg føler meg ikke som den alderen jeg er, og jeg er ikke flau over å si at JEG ER 30! I 20-årene mine tenket jeg alltid at jeg skulle feire 30-års dagen med en venninegjeng et sted i verden som Ibiza. Som om ungdomslivet ville etterlate meg med rynker og ingen energi. Herregud!…Tankene mine dengang var veldig absurde!

Jeg føler meg faktisk mer lykkelig enn noensinne, energinivået mitt er fantastisk. Jeg har evner til å gjøre mer ting nå enn før. Før ville jeg ikke nådd selv 10% av det som jeg gjør nå. Jeg ble mor, kone, jeg er alt jeg vil være, og gleden er hver dag! Jeg skal feire starten av det nye tiåret hele neste uke, men først skal jeg dele bursdags-antrekket mitt. 🙂

30 year old lady in my walking closet holding balloons and wearing zara and samsøe & samsøe30 year old lady in my walking closet close-up wearing zara and abbott and mosley 30-åring-shoes-and-watch

Dress: Samsøe & Samsøe

Shoes: Zara

Watch: Abbott & Mosley

Xoxo.

K.

 

 

So here we go!

first-post-blogging-1

It was early spring in 2012 and I was having my starbucks frappuccino with a good friend in Lima, the city where I grew up. At that period, life was easy piecy for us. We were talking about our plans to work for a while to build us some money that could pay the so wanted master degree abroad. Most young professionals in my field would die for that. My exchange to Paris in 2008/2009 convinced me it had to be in Europe, so there was no discussion about it.

Those plans never happened, and I can tell about that later. Part of me desired another path. With all the respect I have for all the hardworking women I met at some work places, I didn’t want to stay in the office until 23:00 hours. For those who are lucky enough to get a highly ranked position. (Unfortunately, that is how it works in my country).

Det var en tidlig vår i 2012 og jeg hadde en frapuccino starbucks med en god venninne i Lima, by hvor jeg vokste opp.  På den tiden var livet enkelt for oss. Vi snakket om våre planer om å arbeide en stund for å bygge opp penger som kunne betale den begjærte mastergraden i utlandet. Dette er en grad til å dø for, for de fleste nyutdannete i Lima.  Min tur som utveksling student til Paris i 2008/2009 overbeviste meg om at det måtte være i Europa, så det var ingen diskusjon om det.

Men disse planene skjedde aldri, og det kan jeg fortelle om senere. En del av meg ønsket en annen vei. Jeg har all respekt for de hardtarbeidende kvinnene jeg traff i noen jobber, men jeg hadde ikke lyst til å bo på kontoret til 23:00 jevnlig. Om man i det hele tatt får en høyt rangert stilling (Dessverre, det er sånn i landet mitt).

first_post_blogging_0

Then we talked about fashion and the good life, as usual. My friend suggested that I “had” to start to document my lifestyle in a blog. That sounded interesting to me since I was spending almost all my money for my master degree on travelling alone. For a “catholic” – latin girl, that was very wrong. Anyways, the idea of blogging has since then been on my mind.

Now, about 4 years later, I got fully convinced to start blogging. Probably because I moved to Bergen, Norway and my life made a huge twist as a brand new mom. On top of this, I feel this is motivational, as any idea can turn reality in short term when you take your precious time to plan it, write it down and engage yourself to its realization. The same happens with memories, when they are written and illustrated, they turn eternal.

Here the list of topics I love and will to talk about:

 1. The country I moved to, its culture, places, etc.
 2. My life, the start of my new and little family in Norway.
 3. Home, refurbishment, decoration and more.
 4. Gardening, my most recent hobby.
 5. Food! Because I love eating and cooking.
 6. Fashion and style.
 7. Travelling, interesting places I find.
 8. And probably technology

Så begynte vi å prate om mote og det gode livet, som vanlig. Venninnen min foreslo at jeg “måtte” komme i gang med å dokumentere min livsstil i en blogg. Det hørtes interessant for meg siden jeg brukte nesten all min mastergrad på å reise. For en «katolsk» -latinsk jente, var dette gal oppførsel. Uansett, ideen om bloggen har siden da vært i tankene mine.

Nå, cirka 4 års senere, er jeg fullt overbevist om å starte bloggingen. Sannsynligvis fordi jeg flyttet til Bergen, Norge, og mitt liv snudde seg helt om, og som fersk mor, det er stadig mer å dele. I tillegg tror jeg at hvilken som helst ide kan bli realitet på kort sikt når man tar tid til å planlegge, skrive den ned og engasjere seg i realisering av ideen. Det samme skjer det med minnene. Når de blir skrevet ned og illustrert, kommer de til å bli evige.

her listen av temaer jeg elsker og vil prate om:

 1. Landet jeg flyttet til, dets kultur, steder, osv.
 2. Mitt liv, starten av min nye lille familie i Norge.
 3. Home, oppussing, dekorasjon, og mer.
 4. Hage, min nyeste hobby.
 5. Mat! Fordi jeg elsker mat og matlaging.
 6. Mote og stil.
 7. Reiser, interessante steder jeg finner.
 8. Og sannsynligvis teknologi.

Xoxo

K.